Loading

wait a moment

Tower of London

Vi fortsätter vår resa genom London med nästa ”måste” på schemat att besöka under en vistelse i denna vackra stad. Förutom British Museum och Madame Tussauds är ett besök till Tower of London något man bara bör ha med på sitt schema eller i alla fall ha besökt under någon vistelse i staden.

Tower of London, officiellt Her Majesty’s Royal Palace and Fortress of the Tower of London är ett historiskt slott beläget på den norra delen av floden Thames i centrala London. Slottet upprättades efter slaget vid Hastings, år 1066 som en del av Vilhelm Erövrarens invadering av England, den första normandiska kungen av England. The White Tower som har gett hela slottet sitt namn, byggdes av just Vilhelm under 1078 och byggdes som en symbol för förtryck som London nu stod under med den nya eliten vid makten. Från 1100-talet, av och till fram till så sent som 1952 så användes slottet som ett fängelse även om detta inte var dess primära syfte från början utan var menat som ett kungligt residens. I sin helhet består The Tower av en uppsättning olika byggnader upprättade inom två ringmurar byggda som försvarsmurar tillsammans med tillhörande vallgravar. Sedan den ursprungliga byggnaden upprättades har det skett ett flertal tillbyggnader genom åren, främst under tiden när Kung Richard the Lionheart satt som regent men också under tiden när Henry III och Edward I regerade i landet. Den generella utformningen som skapades under 1200-talet är samma utformning som vi ser idag, även om det har skett ombyggnationer sedan dess men i det stora hela är det precis som det såg ut då.

Stor historisk roll

Tower of London har spelat en stor roll genom Englands historia. Slottet har varit under belägring vid ett par olika tillfällen och den som hade kontroll över slottet spelade en stor roll i vem som hade kontroll över landet i sin helhet. Området har haft många funktioner genom åren, från att ha inhyst stora delar av stadens vapen som ett stort vapenförråd till att ha varit en skattkammare, ett myntverk och under den senaste delen av byggnadens historia, hem för kronjuvelerna i England.

Men som vi nämnde här ovan så användes det också som ett fängelse och detta var också det som slottet användes mest till, under 1500- och 1600-talet, när många prominenta figurer fick sitta här, så som Elizabeth I innan hon blev drottning, tillsammans med andra personer som Sir Walter Raleigh och Elizabeth Throckmorton. Från denna period fram tills världskrigen så var slottet använt till en rad olika saker bara för att återigen bli ett fängelse under första världskriget och förblev sedan detta fram tills 1952. Det fick dock se en hel del skador under bombräden över London i andra världskriget, skador som sedan dess har reparerats. Områdets mörkaste historia kretsar kring de avrättningar som skett på området där 112 personer miste livet under en 400-års period. Idag är platsen ett världsnaturarv och en plats ni bara måste besöka om ni är i London.